Nyheter


Prishöjning

Priserna fortsätter höjas på bl.a. råvarumaterialen och transporterna och så måste även vi. 

Från och med 1 Augusti 2024 kommer vi att höja våra priser med 3,6%. 
Detta behöver vi göra för att kunna fortsätta erbjuda er kunder den höga kvalité som vårt garn har.