Prishöjning


Omvärlden är fortfarande galen, ökade kostnader på bla. energi gör att vi är tvungna att höja våra priser på våra produkter, denna gång med 11 %